Nyheter

ÄBIN 2018
tisdag, 20 mars 2018

Foran har fått i uppdrag att under våren 2018 genomföra den nationella älgbetesinventeringen ÄBIN.

LUCAS SURVEY 2018
torsdag, 01 februari 2018

Foran har fått uppdraget att driva och genomföra den rikstäckande inventeringen LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey. 

Kartunderlag till Glommen skog
tisdag, 12 december 2017

Foran Sverige levererar olika typer av kartunderlag för Glommen skogs verksamhetsområde.

ForanFabriken
fredag, 06 oktober 2017

Foran samlar allt underlag för skogsbruksplaneringen på ett ställe.

Foran undersöker möjligheterna med att utföra förändringsanalys via satellitbilder, ett projekt beställt av Vattenfall.

Nortømmer AS väljer WebGIS
måndag, 19 juni 2017

Foran har fått förtroendet att leverera sitt verktyg för operativ planering i skogsbruket ”WebGIS”. Verktyget binder samman kontoret med skogen genom en webb/mobil-applikation som möjliggör planering av framtida åtgärder antingen från kontoret eller direkt i fält. Laddat med beslutsunderlag från laserdata såsom GYL-kartan och Skogshöjdskartan kan man till exempel lättare planera avverkningar med minskad risk för körskador.

Under sommaren 2017 kommer Foran att fältbesöka skogarna i kommunerna Grong och Høylandet för att samla in data via provytor. Informationen kommer sedan att användas i kombination med LiDAR för att uppdatera skogliga värden. Analysen bygger på data från Norges nya nationella höjdmodell vilken, likt Sveriges, syftar till att i första hand uppdatera markmodellen för landet men som även kan användas till att göra skogliga analyser.

Foran har parallellt med Lantmäteriet byggt upp en produktionslina för bildmatchning som är mer anpassad för skogsbruket.

Foran ska på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland inventera förekomsten av hällebräcka på utpekade lokaler i Dalsland.

Äbin 2017
onsdag, 08 mars 2017

Även i år har Foran fått förtroendet att genomföra älgbetesinventeringar över hela landet på uppdrag av det svenska skogsbruket genom Äbin, ekonomisk förening. Inventeringarna genomförs under april-juni och resulterar i underlag för att kunna ta fram väl avvägda förvaltningsplaner för ffa älg. Äbin-metodiken ägs och förvaltas av Skogsstyrelsen, vilken även är kvalitetskontrollant i projektet.

Ytterligare några områden inventeras med Äbin-metodiken på uppdrag av större enskilda markägare och älgskötselområden.

Kartunderlag, Skogsägarna Norrskog
måndag, 13 februari 2017

För Skogsägarna Norrskogs verksamhetsområde fick Foran i uppdrag att bearbeta och leverera laserbaserade kartmaterial.

Foran Fabriken
tisdag, 22 november 2016

Foran är ledande inom analys, bearbetning och presentation av fjärranalysdata från laserskanning och flygbilder. Vår senaste produkt Fabriken, erbjuder med ett par knapptryck en snabb, smidig och inte minst kostnadseffektiv tjänst för beräkning och uppdatering av höjd, grundyta och volym. För att läsa mer om Fabriken så kan ni ladda hem vårt produktblad Foran Fabriken eller kontakta vår produktionschef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Kartunderlag, Glommen Skog
onsdag, 16 november 2016

På uppdrag av Glommen Skog kommer Foran under december att påbörja leveranser av kartunderlag för Östfold län i Norge.

Projektet sträcker sig över ca 330 000 hektar och syftar till att underlätta för beståndsavfattning och att finna bestånd som är i behov av röjning.

Kartunderlaget bygger på nya data från Norges nationella satsning på laserdata som syftar till att ha en ny detaljerad höjdmodell av Norge klart till slutet av 2020

Väl förankrad i skogen
torsdag, 20 oktober 2016

Tidningen Skogen har gjort ett reportage om vår produktionschef inom teknik och fjärranalys Magnus Bäck. Läs hela artikeln HÄR.

Forans produktionschef Magnus Bäck har intervjuats av Svenskt Näringsliv angående krångliga EU-regler vid digitalisering av data. Läs hela artikeln på Svenskt Närinslivs hemsida.

Foran ser hela skogen, även träden
tisdag, 27 september 2016

Svensk Leverantörstidning har gjort ett reportage om Foran. För att läsa hela artikeln gå in på SLTs hemsida.

Sida 1 av 2
© 2018 | All Rights Reserved.