Nortømmer AS väljer WebGIS
måndag, 19 juni 2017

Foran har fått förtroendet att leverera sitt verktyg för operativ planering i skogsbruket ”WebGIS”. Verktyget binder samman kontoret med skogen genom en webb/mobil-applikation som möjliggör planering av framtida åtgärder antingen från kontoret eller direkt i fält. Laddat med beslutsunderlag från laserdata såsom GYL-kartan och Skogshöjdskartan kan man till exempel lättare planera avverkningar med minskad risk för körskador.

© 2018 | All Rights Reserved.