LUCAS SURVEY 2018
torsdag, 01 februari 2018

Foran har fått uppdraget att driva och genomföra den rikstäckande inventeringen LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey. 

Under sommarsäsongen ska punkter spridda över hela landet besökas och bedömas i fält avseende bl.a. marktäcke och markanvändning, information som används för statistiska analyser och beslutsstöd på EU-nivå. LUCAS, i sin nuvarande form, har utförts vart tredje år sedan 2009 och Foran har varit ansvariga för den svenska inventeringen under åren 2012 samt 2015 och nu även 2018. Rekryteringen inför inventeringen är i full gång, de som är intresserade kan ansöka här eller under lediga tjänster. 
För att få mer information om LUCAS hittar ni mer på Eurostats officiella hemsida för LUCAS, här finns information om metod och statistik med mera.

© 2018 | All Rights Reserved.