Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljötänkande är högt prioriterat inom företaget. Vi har ett processorienterat kvalitetsledningssystem (baserat på ISO 9001), med tydliga inslag av ISO 14001. Egenkontroll vid tjänster utförs alltid. Upptäckta avvikelser leder till rapportering till kvalitetsansvarig och en omedelbar ökning i intensitet av egenkontroll samt snabb återkoppling och justering. Internkontroller genomförs kontinuerligt, både internt och externt. Kundnöjdhetsundersökningar genomförs årligen.

Foran Sverige AB är PEFC-certifierad via ECSkog AB, nummer 1253.

Foran Sverige AB är kvalificerat i Sellihca med nummer 103296.

Foran Sverige AB har högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes värderingssystem.

 

sellihca-supplier-logo-stamp 60

© 2018 | All Rights Reserved.