Kartprodukter

Foran erbjuder skogsbruket, natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av kartprodukter relaterade till skog och mark. Våra produkter baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Skogliga data och kartprodukter baserar sig på flygburen laserskanning.

Några exempel på de analyser och kartunderlag som vi tar fram är:

Skogliga data

Forans skogliga data är baserad på laserskanning och kan ge dig data som underlättar ditt skogsbruk!

 

Foran Single Tree™

Med Foran Single Tree ® får detaljerade prognoser för sortimentsutfall redan innan avverkning!

Klicka för att läsa mer!

 

Foran Forest Grid ®

Foran Forest Grid ® ger dig enkelt tillgång till dina skogliga data

Klicka för att läsa mer!

Forans kartprodukter

Foran har ett brett utbud med olika typer av kartprodukter som både underlättar och effektiviserar ditt skogsbruk!

 

Skogshöjdskarta

Med Forans skogshöjdskarta får du värdefull information som underlättar den operativa planeringen.

Klicka för att läsa mer!

 

Markfuktighetskartor

Med Forans markfukighetskartor kan du underlätta din operativa planering

Klicka för att läsa mer!

 

Lutningskarta

Med Forans lutningskarta får du bra stöd vid din operativa planering

Klicka för att läsa mer!

 

Markstrukturkarta

Med hjälp av Forans markstrukturskarta får du ett kraftfullt verktyg för den operativa planeringen.

Klicka för att läsa mer!

 

Slutenhetskarta

Med Forans slutenhetskarta får du enkelt en bra överblick över områden med åtgärdsbehov

Klicka för att läsa mer!

© 2018 | All Rights Reserved.