• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

ÄBIN 2018

Foran har fått i uppdrag att under våren 2018 genomföra den nationella älgbetesinventeringen ÄBIN.

Detta är en nationell inventering med fokus på betesskador orsakade av hjortdjur, resultatet ger ett värdefullt beslutsunderlag för den svenska älgförvaltningen.

Skogsbruket, genom Äbin ekonomisk förening, finansierar denna återkommande inventering där skogsstyrelsen tagit fram metodiken samt är kvalitetskontrollant.

LUCAS SURVEY 2018

Foran har fått uppdraget att driva och genomföra den rikstäckande inventeringen LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey.

Under sommarsäsongen ska punkter spridda över hela landet besökas och bedömas i fält avseende bl.a. marktäcke och markanvändning, information som används för statistiska analyser och beslutsstöd på EU-nivå. LUCAS, i sin nuvarande form, har utförts vart tredje år sedan 2009 och Foran har varit ansvariga för den svenska inventeringen under åren 2012 samt 2015 och nu även 2018. Rekryteringen inför inventeringen är i full gång, de som är intresserade kan ansöka här eller under lediga tjänster.

För mer information om LUCAS, se Eurostats officiella hemsida. Här finns information om metod och statistik med mera.

För att läsa infobrevet från SCB

Ackreditering från EUROSTAT

KARTUNDERLAG GLOMMEN SKOG

Foran Sverige levererar olika typer av kartunderlag för Glommen skogs verksamhetsområde.

Underlaget bygger på Norges nationella skanning, NDH, och kommer att täcka cirka 3 miljoner hektar.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.